Biznes kreatywny

Przemysły kreatywne to umowna nazwa, która odnosi się do produktów i usług związanych z kulturalna, artystyczną lub rozrywkową wartością. Szacuje się, że globalna wartość przemysłów kreatywnych do 2020 r. osiągnie 9 bln dol. Już teraz ten dział gospodarki generuje 3,5% PKB Polski.
Kluczowe specjalizacje Kancelarii:
  • przygotowanie i negocjacja umów dotyczących prawa autorskiego, w tym umów licencyjnych i umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich
  • przygotowanie opinii prawnych dotyczących problematyki autorskich i osobistych praw majątkowych
  • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ich ochrona przed innymi uczestnikami obrotu prawnego
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych o naruszenie praw autorskich oraz pokrewnych
 Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl / tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76