Dla przedsiębiorstwa

Prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw Kancelaria na pierwszym miejscu stawia sobie za cel dokładne zrozumienie biznesu i jego otoczenia. Mecenas Emilia Zgierska-Banaszczyk zajmuję się stałą i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych.
Kluczowe specjalizacje Kancelarii:
  • Tworzenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek. Reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach rejestracyjnych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
  • Reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych z zakresu prawa spółek. W szczególności obsługa postępowań o wyłączenie wspólnika ze spółki, o uchylenie uchwały wspólników, o stwierdzenie nieważności uchwały.
  • Przygotowanie i opiniowanie projektów umów handlowych, regulaminów, statutów, uchwał.
  • Prowadzenie postępowań upadłościowych. Reprezentacja upadłego w toku całego postępowania. Prowadzenie negocjacjami z wierzycielami.
  • Koncesje – sprawy dotyczące udzielenia koncesji i zezwoleń.
Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl / tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76