Nieruchomości

Kancelaria świadczy szeroko pojętą pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości. Realizując projekty Kancelaria korzysta z wiedzy i doświadczenia ekspertów w dziedzinie wyceny nieruchomości i planowania przestrzennego.
Kluczowe specjalizacje Kancelarii:
  • Analiza stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych. Ocena ryzyka inwestycyjnego w kontekście planów inwestycyjnych miast. Due diligence nieruchomości 
  • Obsługa projektów budowlanych – przygotowanie i negocjacja umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo i prace projektowe
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów deweloperskich, umów z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami
  • Reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji publicznej w sprawach o uzyskanie pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, pozwolenia na użytkowanie oraz przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego
  • Komercyjny najem lokali
  • Obsługa wspólnot mieszkaniowych
  • Zasiedzenie nieruchomości
  • Sprawy z zakresu budownictwa i nadzoru architektoniczno-budowlanego
  • Sprawy z zakresu geodezji i kartografii, rozgraniczanie nieruchomości
Zobacz również specjalizacje dotyczące prawa administracyjnego.
Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl /tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76