POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Emilia Zgierska-Banaszczyk.
 2. Przekazane Kancelarii dane osobowe są zbierane w celu odpowiedzi na pytania lub zagadnienia dotyczące klientów lub w celach marketingowych polegających na promocji Kancelarii i świadczonych przez nią usług.
 3. Podawanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz w celu uzyskania odpowiedzi na przedstawione zapytania lub zagadnienia niezbędne jest podanie swoich danych kontaktowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii jest udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zagadnienia lub zapytania, a także prowadzenie marketingu Kancelarii.
 5. Państwa dane będą przekazane następującym podmiotom:
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla Kancelarii;
  • dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez podany poniżej okres:
  • przez okres niezbędny na udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zapytanie lub zagadnienie;
  • prowadzenia działań marketingowych przez Kancelarię albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.
 7. Po przekazaniu danych Kancelarii przysługuje Państwu sprzeciw co do ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; Sprzeciw taki nie wymaga uzasadnienia;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw jest zasadny w szczególnie uzasadnionych przypadkach.