Odszkodowania

Reprezentując klientów Kancelaria podejmuje wszystkie działania zmierzające do uzyskania należnej rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty.
Kluczowe specjalizacje Kancelarii:
  • prowadzenie spraw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia majątkowego i osobowego
  • odszkodowania za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę
  • błędy w sztuce medycznej
  • naruszenia praw pacjenta
  • wypadki komunikacyjne
  • odpowiedzialność cywilna pracodawców
  • odpowiedzialność cywilna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl / tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76