Prawo administracyjne

Kancelaria wspiera klientów w sprawach wymagających znajomości prawa administracyjnego oraz specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.
Kluczowe specjalizacje Kancelarii:
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi. Przygotowywanie skarg na decyzje organów oraz skarg kasacyjnych
  • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa oraz leśnictwa
  • odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
  • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • uzyskanie decyzji administracyjnych w tym przede wszystkim: warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu 

Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl / tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76