Prawo cywilne

Sprawy z zakresu prawa cywilnego są najszerszą specjalizacją Kancelarii. Wymagają dużego zaangażowania i bieżącej analizy przepisów, orzecznictwa oraz komentarzy.
Kluczowe specjalizacje Kancelarii:
  • prowadzenie spraw o zapłatę we wszystkich instancjach, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
  • prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr osobistych
  • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów  
  • prowadzenie spraw dotyczących posadowienia na gruncie urządzeń przesyłowych - linii, słupów wysokiego napięcia, trafostacji.
  • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania oraz dotyczących wywłaszczonych majątków.
Zobacz także specjalizacje dotyczące nieruchomości
Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl / tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76