Prawo karne

Kluczowe specjalizacje Kancelarii w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego.
Obrona w procesie karnym:
  • na etapie postępowania przygotowawczego,
  • na etapie I i II instancji
  • w postępowaniu kasacyjnym
Sprawy związane z wykonywaniem kary:
  • wydanie wyroku łącznego
  • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • sprawy o odroczenie i przerwę w odbywaniu kary
Sprawy związane z nieprawidłowymi wyrokami sądów karnych:
  • sporządzenie apelacji,
  • sporządzenie skarg kasacyjnych
  • sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania
  • dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, aresztowanie czy zatrzymanie
Kanceelaria reprezentuje klientów działających w charakterze pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, subsydiarnych i powodów cywilnym występujących z powództwem adhezyjnym w procesie karnym.
Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl / tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76