Prawo konsumeckie

Prawa przyznane konsumentom służą ochronie ich interesów. Zakłada się bowiem, że konsument stoi na słabszej pozycji na rynku niż przedsiębiorca.
Kluczowe specjalizacje Kancelarii:
  • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących konsumentów, w tym postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolony
  • Sprawy związane z niezgodnością towaru z umową
  • Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
  • Sporządzanie umów i regulaminów z uwzględnieniem regulacji dotyczącej niedozwolonych postanowień umownych
  • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Szybki kontakt: kancelaria@emiliazgierska.pl / tel: +48 501 97 35 37 
kancelaria@emiliazgierska.pl tel 501 973 537 fax 42 207 77 76